ESS Zabezpečovacie systémy
 

    

 

     Zabezpečovacie systémy

 

     Požiarne systémy  

 

     Kamerové systémy              

 

     Ozvučovacie systémy            

 

     Slaboprúdové systémy       

 

     Vstupné systémy            

 

     Telefónne ústredne      

 

     Počítače a siete              

 

 

 

       Riešenia

      Naším cieľom je spokojný zákazník, ktorý investoval do maximálne efektívneho, kvalitného
      a funkčného diela.

 

      Akceptovateľnosť

    

      Disponujeme širokým výberom komponentov od renomovaných výrobcov, ako aj menej

      nákladnými a v praxi overenými ázijskými komponentami slaboprúdovej techniky.

      Dokážeme za veľmi prijateľných podmienok zvládnuť realizáciu veľkých objektov,

      menších firiem i domácností. Náš sortiment dodávaných výrobkov je overený

      a v súčasnosti sa inovuje o novinky na trhu.

 
 

 

Spoľahlivosť

Kladieme maximálny dôraz na vysokú spoľahlivosť. Všetky nami dodávané komponenty majú prehlásenie o zhode a potrebné certifikáty /NBU/.

 

 

 

Kvalita

Za daľší zásadný prostriedok k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov považujeme zvýšenie kvality služieb a dodávok. Využívame všetky prostriedky a postupy k tomu, aby bola dosiahnutá maximálna kvalita a stanovené ciele akosti.

 

 

Kvalifikácia

Trvalo skvalitňujeme oblasť vnútornej organizácie a zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov. Sme presvedčení, že schopní a odborne zdatní pracovníci s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami sú jednou zo základných podmienok kvalitného diela.

 

 

 
Profil  |   Riešenia  |   Služby  |   Referencie  |   Kontakty  |   Home
ESS © copyright 2012 elektronické zabezpečovacie systémy