ESS Zabezpečovacie systémy
   

     Projektovanie

 

     Servis      

               

     Revízie     

               

     Prehiadky    

            

     Poradenstvo     

  

 
 

Projektovanie

 

Na základe požiadaviek sme schopní dodať komplexnú projektovú dokumentáciu k dielu v zmysle požiadaviek.

 

Servis, revízie, prehliadky

 

Na základe servisných zmluv ale i bez nich vykonávame servisné zásahy na inštalovaných zariadeniach.
V zmysle príslušných noriem STN a EN vykonávame i revíznu činnosť elektro – odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

 

Poradenstvo

 

Sme pripravení zaistiť poradenstvo pre:

technické riešenia, špecifik/áciu materiálov, výkresovú a projektovú dokumentáciu, poradenstvo vo výberových konaniach

 
 
 

 

Projekčná činnosť a príprava projektovej dokumentácie

 

Projekty a projektová dokumentácia dnes tvoria už súčasť všetkých akcií.
Umožňujú optimalizáciu prepojení zariadení /a tým i nižšiu cenu/. Okrem toho je projektová dokumentácia je vyžadovaná príslušnými úradmi a slúži ako podklad pre ďaľšie rozširovanie a úpravy.

 

 

 

 

Download

 

V sekcii download môžte sťahovať súbory, ktoré súvisia s našimi riešeniami či službami...

       
     
Profil  |   Riešenia  |   Služby  |   Referencie  |   Kontakty  |   Home
ESS © copyright 2012 elektronické zabezpečovacie systémy